SPOT

Serviciu contractat de către beneficiar pentru urmărirea modalității prin care un constructor montează în condiții standardizate termosistemul pe imobil.

Un diriginte de șantier supervizează lucrarea, oferind soluțiile optime pentru ca sistemul Polystone ETICS EPS să aibă cele mai bune rezultate (rezistență termică stabilită în certificate).

SPOT

PAS 1

Beneficiarul informează reprezentantul de vânzäri al HH Cepsind cu 3-4 zile înainte de punerea în operă locul și dată.

PAS 2

Dirigintele de șantier face o vizită pe șantier oferind indicații și soluții pentru montajul conform etapelor și procedurilor din manualul de montaj sistem ETICS.

PAS 3

Dirigintele de șantier pozează și notează obiectile sale, completând un raport standard în acest sens. Informează beneficiarul cu privire la soluțiile găsite pentru îmbunătățirea eficienței sistemului Polystone ETICS EPS.

PAS 4

După finalizarea montajului se termoscanează imobilul de către dirigintele de șantier cu ajutorul unei camere termice, urmând să completeze raportul de audit cu concluzile dirigintelui de șantier.

PAS 5

Se predă beneficiarului raportul final.