Politica de confidenţialitate

ACTUALIZARE 22 Iulie 2020

Începând din data de 25 mai 2018 devin aplicabile în mod direct în toate statele Uniunii Europene prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (“GDPR”). Scopul principal al acestei reglementări este creșterea nivelului de protecție a datelor personale și crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date.

În cazul în care aveți alte întrebări cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă invităm să ne contactați la adresa hh.cepsind@polystiren.ro

Această Declaraţie de Confidenţialitate descrie modurile în care noi, POLYSTIREN.RO, colectăm, deţinem şi utilizăm informaţii despre persoane fizice şi juridice care vizitează acest site web. PRIN FOLOSIREA ACESTUI SITE WEB SUNTEŢI DE ACORD CU COLECTAREA ŞI FOLOSIREA DE INFORMAŢII AŞA CUM SE STABILEŞTE ÎN CADRUL ACESTEI POLITICI DE CONFIDENŢIALITATE. DE ASEMENEA, LUAŢI LA CUNOŞTINŢĂ CĂ POLYSTIREN.RO POATE, PERIODIC, SCHIMBA, MODIFICA, ADĂUGA, ELIMINA SAU ACTUALIZA ÎN ORICE ALT MOD ACEASTĂ POLITICĂ DE CONFIDENŢIALITATE, LA DISCREŢIA SA, FĂRĂ NOTIFICARE PREALABILĂ. În orice caz, vom gestiona întotdeauna Informaţiile dvs. Personale în conformitate cu Politica de Confidenţialitate care era în vigoare la data colectării informaţiilor. Intenţionăm să postăm modificările politicii noastre de confidenţialitate pe această pagină, astfel încât să fiţi pe deplin informaţi în privinţa tipurilor de informaţii pe care le colectăm, a modului în care le utilizăm şi a circumstanţelor în care acestea pot fi dezvăluite. Politica noastră de Confidenţialitate se regăseşte pe pagina noastră de start şi este disponibilă pe orice pagină unde se solicită Date Personale. În situaţiile în care sunt solicitate date cu caracter personal, este posibil să fie furnizate explicaţii suplimentare, acolo unde este cazul, în privinţa scopurilor pentru care vor fi folosite datele.

1. Detalii despre confidenţialitate

Termenul „Date Personale” folosit în cadrul acestei Politici de Confidenţialitate se referă la informaţii precum numele, data naşterii, adresa de e-mail, adresa poştală sau numărul de telefon folosite pentru identificarea dumneavoastră. În general, vom procesa Datele Personale aşa cum se descrie în cadrul acestei Politici de Confidenţialitate. Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a efectua procesări suplimentare de date în limita permisă sau cerută de lege, sau ca procedură de sprijin a oricărei investigaţii legale sau penale.

Următoarea secţiune explică cum şi când colectăm Date Personale de la dumneavoastră.

2. Intenţii de folosire ale Datelor Personale

Multe servicii pe care le furnizăm nu necesită o formă de înregistrare, permiţându-vă să vizitaţi site-ul nostru fără a ne spune cine sunteţi. Cu toate astea, anumite servicii vă pot solicita să ne furnizaţi Date Personale. În astfel de situaţii, dacă alegeţi să nu furnizaţi niciun fel de Date Personale cerute de noi, este posibil să nu puteţi accesa anumite părţi ale site-ului, iar noi să nu putem să răspundem cererilor dumneavoastră.

Putem colecta şi folosi Date Personale pentru a vă furniza produse şi servicii, pentru a vă factura produsele şi serviciile pe care le solicitaţi, pentru a vă promova produse şi servicii despre care considerăm că ar putea fi în interesul dumneavoastră sau pentru a comunica cu dumneavoastră în alte scopuri care sunt evidente în circumstanţele date sau în legătură cu care vă informăm atunci când colectăm Date Personale de la dumneavoastră.

3. Nedezvăluirea Datelor Personale

Nu vom vinde, disemina sau distribui în altă manieră Datele dumneavoastră Personale terţelor părţi, cu excepţia situaţiilor prevăzute în cadrul acestei Politici de Confidenţialitate. Este posibil să dezvăluim Datele dumneavoastră Personale altor entităţi afiliate POLYSTIREN.RO la nivel global care sunt de acord să trateze aceste date în conformitate cu această Politică de Confidenţialitate. De asemenea, Datele Personale pot fi transferate către terţe părţi care acţionează pentru sau în numele nostru, pentru procesare ulterioară în conformitate cu scopul sau scopurile pentru care datele au fost iniţial colectate sau pot fi procesate în altă manieră legală, cum ar fi în cazul furnizării de servicii, al evaluării utilităţii acestui site web, al marketingului, al managementului datelor sau al suportului tehnic. Aceste terţe părţi au contractat cu noi folosirea Datelor Personale doar în scopul convenit şi nu în scopul de a le vinde sau dezvălui terţilor, cu excepţia situaţiilor cerute de lege, a situaţiilor în care este permis de noi sau după cum este stabilit în această Politică de Confidenţialitate.

Este de asemenea posibil ca Datele Personale colectate de la dumneavoastră să fie transferate unei terţe părţi în eventualitatea că acest site sau o parte a lui, împreună cu datele clienţilor aflate în legătură cu acestea, sunt vândute, cesionate sau transferate, caz în care vom cere ca entitatea cumpărătoare, cesionarul sau cea către care se face transferul să trateze Datele dumneavoastră Personale în conformitate cu această Politică de Confidenţialitate. De asemenea, Datele Personale pot fi dezvăluite unei terţe părţi în cazul în care ni se cere să procedăm astfel în urma aplicării unei legi, a unui ordin judecătoresc sau al unei reglementări legislative, sau dacă o astfel de dezvăluire devine necesară în sprijinul unei investigaţii sau proceduri penale sau de altă natură, din ţară sau din străinătate.

4. Dreptul la acces, corecturi şi obiecţii

De câte ori procesăm Date Personale, luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că Datele dumneavoastră Personale sunt păstrate corecte şi actualizate pentru scopurile în care au fost colectate. Vă vom oferi posibilitatea de a obiecta la procesarea Datelor Personale, dacă o astfel de procesare nu este cerută în mod rezonabil pentru un scop legitim, aşa cum este descris în cadrul acestei politici sau conform obligaţiilor noastre legale. În cazul marketingului electronic direct, vă vom oferi o metodă de a alege să nu primiţi materiale viitoare de marketing sau o metodă de a opta pentru primirea acestora în cazul în care este cerut de lege. Dacă doriţi să ne contactaţi în privinţa modului în care folosim Datele dvs. Personale sau pentru a obiecta cu privire la procesarea Datelor dumneavoastră Personale, vă rugăm să ne trimiteţi un e-mail la adresa hh.cepsind@polystiren.ro. Dacă ne veţi contacta, vă rugăm să notaţi numele site-ului web unde aţi furnizat informaţiile, precum şi informaţiile specifice pe care aţi dori să le corectăm, actualizăm sau ştergem, plus elemente adecvate pentru identificarea dumneavoastră. Cererile de ştergere a datelor personale vor fi supuse tuturor obligaţiilor aplicabile din punct de vedere legal şi etic privind raportarea, completarea de documente sau păstrarea de date, care ne sunt impuse.

5. Securitate şi confidenţialitate

Pentru a asigura confidenţialitatea şi securitatea Datelor Personale pe care le colectăm online, folosim reţele de date protejate, de către un firewall standard în domeniu şi protecţie prin parolă. În cursul gestionării Datelor dumneavoastră Personale, luăm măsuri rezonabil proiectate pentru a proteja aceste informaţii de pierdere, folosire eronată, acces, dezvăluire, alterare sau distrugere neautorizate.

6. „Cookie-uri” şi tag-uri Internet

Este posibil să colectăm şi să procesăm informaţii despre vizita dumneavoastră pe acest site web, cum ar fi paginile pe care le vizitaţi, site-ul web de unde veniţi şi unele căutări pe care le efectuaţi. Astfel de informaţii sunt utilizate de noi pentru a îmbunătăţi conţinutul acestui site şi pentru a compila statistici agregate despre persoanele care ne folosesc site-ul, în scopuri interne, de cercetare de piaţă. Ca atare, este posibil să instalăm „cookie-uri” care colectează numele domeniului utilizatorului, furnizorul dumneavoastră de servicii internet, sistemul dumneavoastră de operare, data şi ora accesului. „Cookie” este o informaţie de dimensiuni reduse care este trimisă browser-ului dumneavoastră şi stocată pe harddisk-ul computerului dumneavoastră. Aceste cookie-uri nu dăunează computerului dumneavoastră. Vă puteţi regla browser-ul să vă atenţioneze atunci când recepţionaţi un astfel de „cookie”, fapt care vă va permite să decideţi dacă vreţi să îl acceptaţi sau nu. Dacă nu doriţi să vă instalăm cookie-uri, vă rugăm să ne trimiteţi mesaj la adresa hh.cepsind@polystiren.ro. Am dori să vă informăm, însă, că dacă nu acceptaţi este posibil să nu puteţi beneficia de întreaga funcţionalitate a browser-ului dumneavoastră software. Este posibil să obţinem serviciile unor parteneri externi care să ne ajute la colectarea şi procesarea informaţiilor descrise în această Secţiune.

Ocazional este posibil să folosim tag-uri internet (cunoscute ca action tag-uri, GIF-uri single-pixel, GIF-uri transparente, GIF-uri invizibile şi GIF-uri 1-la-1) şi cookie-uri pe acest site şi este posibil să plasăm aceste tag-uri/cookie-uri prin intermediul unui partener terţ de publicitate sau prin intermediul unui partener de analiză web care poate fi localizat şi care stochează informaţia respectivă (incluzând adresa dumneavoastră IP) într-o ţară străină. Aceste tag-uri/cookie-uri sunt plasate atât pe reclamele online care aduc vizitatori către acest site, cât şi pe diferite pagini ale site-ului. Folosim această tehnologie ca să măsurăm răspunsul vizitatorilor la site-urile noastre şi eficacitatea campaniilor noastre publicitare (incluzând aici de câte ori este deschisă o pagină şi care sunt informaţiile consultate) precum şi ca să evaluăm modul cum folosiţi acest site web. Datorită acestor tag-uri internet/cookie-uri, partenerul extern sau partenerul de servicii de analiză web poate colecta date despre vizitatori de pe site-urile noastre şi de pe alte site-uri, poate întocmi rapoarte privind activitatea de pe site pentru noi şi poate furniza alte servicii înrudite cu utilizarea site-urilor web şi a internetului. Aceştia pot furniza astfel de informaţii unor terţi dacă există o cerinţă legală în acest sens, sau dacă angajează terţi pentru a procesa informaţii în numele lor.

7. Google Analytics

Folosim Google Analytics ca să ne raţionalizăm portofoliul de site-uri web prin (1) optimizarea traficului către şi între site-urile corporatiste, şi (2) integrarea şi optimizarea paginilor web acolo unde se poate. „Google Analytics” este un serviciu oferit de Google Inc. care generează statistici detaliate despre traficul pe un site web şi sursele traficului, şi care măsoară conversiile şi vânzările. Google Analytics foloseşte „cookie-urile” stocate în computerul dumneavoastră pentru a ajuta la analiza modului cum utilizatorii folosesc site-ul nostru web.​

Informaţiile generate de cookie-uri despre modul cum utilizaţi dumneavoastră site-ul nostru, incluzând adresa dumneavoastră IP, vor fi anonimizate prin folosirea setărilor adecvate ( funcţia“_anonymizelp()” sau echivalentă) şi transmise serverelor Google din Statele Unite. Pentru mai multe informaţii despre modul cum funcţionează anonimizarea IP, vizitaţi https://support.google.com/analytics/answer/2763052​

În numele nostru, Google va folosi informaţia generată de cookie-uri în scopul evaluîrii utilizării site-ului nostru web, compilând rapoarte despre activitatea pe site şi furnizândune aceste rapoarte în scopuri analitice.​

Google poate transfera această informaţie unor terţi în cazul unei obligaţii statutare sau dacă acel terţ procesează date în numele Google. Google nu va combina sau asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date socate la Google în niciun fel de circumstanţă.​

Prin folosirea acestui site web sunteţi de acord cu procesarea oricăror date personale colectate de Google în privinţa dumneavoastră şi pentru scopurile descrise mai sus.

Puteţi preveni sau opri instalarea şi stocarea de cookie-uri prin setările de browsing’, descărcând şi instalând în mod gratuit Opt-out Browser Add-on disponibil la https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en . Vă informăm că în acest caz nu veţi putea folosi toate funcţiile site-ului nostru web.​

8. Informaţiile personale şi copiii

Cele mai multe servicii disponibile pe acest site sunt destinate persoanelor de peste 18 ani. Orice persoană care cere informaţii despre un produs de pe site, trebuie să aibă 18 ani sau peste. Noi nu vom colecta, folosi sau dezvălui cu bună ştiinţă Date Personale de la un minor cu vârsta sub 18 ani, fără a obţine acordul prealabil de la o persoană cu responsabilităţi parentale (cum ar fi părinte sau tutore) prin intermediul contactului direct offline. Vom oferi părintelui (1) o notificare privind genurile specifice de date personale colectate de la minor şi (2) oportunitatea de a se opune la oricare alte colectări, utilizări şi stocări de astfel de informaţii. Noi respectăm legile destinate protecţiei copiilor.​

9. Legături cu alte site-uri

Această Politică de Confidenţialitate se aplică doar acestui site web şi nu site-urilor deţinute de terţi. Este posibil să furnizăm legături către alte site-uri web despre care considerăm că sunt în interesul vizitatorilor noştri. Ne dorim să ne asigurăm că astfel de site-uri web respectă cele mai înalte standarde. Cu toate astea, datorită naturii internetului, nu putem garanta standardele de confidenţialitate ale site-urilor web spre care postăm legături şi nici nu putem fi făcuţi responsabili de conţinutul altor site-uri în afara celui de faţă, iar această Politică de Confidenţialitate nu este menită aplicării oricărui site non-POLYSTIREN.RO către care există legături.​

10. Contactaţi-ne

Dacă aveţi întrebări sau plângeri privind conformitatea noastră cu această Politică de Confidenţialitate, sau dacă doriţi să faceţi recomandări sau comentarii pentru îmbunătăţirea calitativă a Politicii noastre de Confidenţialitate, vă rugăm să ne scrieţi la hh.cepsind@polystiren.ro.​

11. Cookie-uri

Cookie-urile sunt mici fişiere text care sunt trimise computerului dumneavoastră atunci când vizitaţi un site web. Cookie-urile de pe site-urile web ale POLYSTIREN.RO fac multe lucruri diferite, cum ar fi să vă permită navigarea eficientă printre pagini, stocând preferinţele dumneavoastră şi în general îmbunătăţind experienţa pe care o aveţi cu un site web.

Directiva UE 2009/136/EC stipulează că putem stoca cookie-uri pe computerul dumneavoastră, dacă acestea sunt esenţiale pentru operaţiile de pe site, dar că pentru alte scopuri este nevoie de permisiunea dumneavoastră.

Site-ul POLYSTIREN.RO poate folosi unele cookie-uri neesenţiale. Nu facem acest lucru ca să urmărim utilizatorii individuali sau ca să-i identificăm, ci ca să obţinem informaţii utile despre modul în care sunt folosite site-urile, astfel încât să le putem îmbunătăţi permanent. Fără cunoştinţele extrase din sistemele care utilizează aceste cookie-uri, nu am putea furniza serviciul pe care îl furnizăm în acest moment.

Dacă decideţi să setaţi limba, dimensiunea fontului sau versiunea specifică a acestui site (de exemplu contrastul), veţi constata că noi folosim „cookie-uri de personalizare a interfeţei utilizator”. Odată setările încheiate, nu veţi mai avea nevoie să specificaţi din nou preferinţele la o vizită ulterioară pe site.

Dacă folosiţi părţi ale site-ului care necesită înregistrare pentru accesarea conţinutului, vom instala un aşa numit „cookie de autentificare” pe computerul dumneavoastră. Acesta vă permite să plecaţi şi să reveniţi în aceste secţiuni ale site-ului fără să vă mai autentificaţi din nou.

Dacă aveţi Adobe Flash instalat pe computer (cele mai multe computere au) şi folosiţi player-e video, noi vom stoca un aşa numit „cookie flash” pe computerul dumneavoastră. Aceste cookie-uri sunt folosite la stocarea datelor necesare pentru drularea de conţinut video şi audio şi pentru memorarea preferinţelor utilizatorului.

POLYSTIREN.RO vrea să înţeleagă cum folosesc vizitatorii site-urile noastre prin folosirea de instrumente de analiză web. Acestea ţin evidenţa numărului de vizitatori şi ne dezvăluie diverse lucruri despre comportamentul general al vizitatorilor – cum ar fi indentificarea cuvintelor cheie tastate în motorul de căutare pentru a ajunge pe site, durata tipică de şedere pe site sau numărul mediu de pagini vizionate de utilizator. În acest scop, noi stocăm un aşa numit „first party analytics cookie” pe computerul dumneavoastră.

De asemenea, putem folosi servicii precum Google Analytics ca să urmărim statisticile web. În acest caz, Google va plasa un aşa numit „3rd party cookie” pe computerul dumneavoastră. La fel se întâmplă şi când folosim Google Maps.

Orice date colectate prin folosirea acestor cookie-uri vor fi stocate şi gestionate de POLYSTIREN.RO sau unul din partenerii săi afiliaţi din ţările unde POLYSTIREN.RO operează.

Dacă nu vreţi să primiţi cookie-uri, vă puteţi modifica browserul astfel încât acesta să vă avertizeze la trimiterea de cookie-uri către dumneavoastră sau puteţi refuza cookie-urile în întregime. De asemenea, puteţi şterge cookie-uri deja instalate.

Dacă vreţi să restricţionaţi sau să blocaţi cookie-urile web instalate pe computerul dumneavoastră, atunci o puteţi face prin setările browser-ului; funcţiunea de Ajutor a browser-ului ar trebui să vă descrie modalităţile. Alternativ, aţi putea vizita www.aboutcookies.org un site care conţine informaţii cuprinzătoare despre modul în care să realizaţi aşa ceva în cazul unei mari varietăţi de browsere web.